KTF på sosiale medier

Ventelisteinformasjon

 Venteliste                                                                                                                             De som står på venteliste kan dessverre ikke møte opp på partiets treninger, fordi vi ikke har kapasitet til å ta i mot alle som ønsker å turne. Dere må gi oss tilbakemelding til ktfturn@hotmail.com om dere ønsker å beholde/ikke ønsker å beholde ventelisteplassen.

 Tildeling av plass                                                                                                               Etter hvert som andre melder seg av sender vi ut melding om plass til de som står på venteliste. Om det ikke blir plass på ønsket parti før nytt semester er det ikke nødvendig med ny registrering på Mysoft. Vi gir dere beskjed så snart det blir ledig plass.

Alle som blir stående på venteliste fra våren til over sommeren vil automatisk bli registrert på venteliste til alle mulige parti for sitt alderstrinn til høsten. Når det da blir plass vil man få tilbudet om å velge det partiet som passer best.