KTF på sosiale medier

Ventelisteinformasjon

 Venteliste                                                                                                                             De som står på venteliste kan dessverre ikke møte opp på partiets treninger, fordi vi ikke har kapasitet til å ta i mot alle som ønsker å turne. Dere må gi oss tilbakemelding til ktfturn@hotmail.com om dere ønsker å beholde/ikke ønsker å beholde ventelisteplassen.

 Tildeling av plass                                                                                                               Etter hvert som andre melder seg av sender vi ut melding om plass til de som står på venteliste. Om det ikke blir plass på ønsket parti før nytt semester er det ikke nødvendig med ny registrering på Mysoft. Vi gir dere beskjed så snart det blir ledig plass.

Alle som blir stående på venteliste fra et semester til et annet blir automatisk registrert på venteliste til alle mulige parti for sitt alderstrinn til semester. Når det da blir plass vil man få tilbudet om å velge det partiet som passer best.

 

Høsten 2019, per 02.10.2019

Vi har fortsatt ledige plasser på følgende parti:

Åpen hall for foreldre og barn 2-6 år - søndager, 14.00-15.00

1.-2. klasse, Braatthallen, jenter - tirdager, 17.00-18.00

1.-2. klasse, Idrettshallen, jenter - torsdager, 16.45-17.45

5.-7. klasse, Braatthallen, jenter - torsdager, 15.15-16.45

Ekstra Apparatturn (3.-6. klasse), jenter - fredager, 15.00-16.30

Akroteam i Idrettshallen (4.-6. klasse), jenter - onsdager, 16.30-18.00

 

4.-9. klasse, gutter - mandager, 19.30-21.00

Ekstra Apparatturn (4.-9. klasse), gutter - torsdager 18.00-20.00

 

Ungdomspartiet, SALTO (fra og med 6. klasse), jenter og gutter - tirsdager, 19.15-21.00

Ungdomspartiet, Fritt (fra og med 6. klassen), jenter og gutter - onsdager, 19.30-21.30

Ungdomspartiet, Apparatturn (fra og med 6. klassen), jenter - torsdager, 19.30-21.15

 

Voksenturn, menn og kvinner - tirsdager, 20.45-22.15

og egentrening i turnhall for voksne - søndager 15.00-17.00

 

Show og oppvisning/Akrotropp (fra og med 7. klasse), jenter

- ta kontakt ved interesse for prøvetrening

- må ha grunnleggende ferdigheter innen matteturn og akrobatikk

- mandager og onsdager, 20.00-22.00

 

Ventelister per 02.10.2019

For øyeblikket er det rundt 20 gymnaster på venteliste til Kristiansunds Turnforening, disse er fordelt på følgende parti:

3.-4. klasse - over 5 gymnaster på venteliste

3.-6. klasse - over 5 gymnaster på venteliste

4.-5. klasse - over 5 gymnaster på venteliste

1.-3. klasse - under 5 gymnaster på venteliste