Sponsorer

 

 


  

 

Ta kontakt på ktfturn@hotmail.com om din bedrift også vil være med å sponse KTF sitt arbeid for sportslig utvikling av barn og ungdom.

 

Styret i KTF 2018

Styret i Kristiansunds turnforening velges på årsmøtet, normalt avholdt i februar hvert år. Leder og kasserer er valgt for to år av gangen. Øvrige styremedlemer for ett år. Nåværende styre er:

Leder: Henning Meese (932 13 723)
Nestleder: Bertil Endresen (911 07 113)
Kasserer: Arve Moen 

Styremedlem: Hege Lin Stemland                                                             Styremedlem: Anne-Britt Utheim                                                            Styremedlem: Thomas Hammerseth
Styremedlem: May-Liz Nautnes

1. vara: Pia Dangel
2. vara: Marius Sky

Andre verv:

Daglig leder: Anne Marte Viken Kallset (932 69 916)                                                 Fanebærer: Marius Sky
Konkurranseansvarlig: Marion Dangel

 

Generelt om kontakt:

Spørsmål sendes til ktfturn@hotmail.com

----------------

Postadresse:

Kristiansunds turnforening
Postboks 408
6501 Kristiansund