KTF på sosiale medier
Sponsorer

  

Ta kontakt på ktfturn@hotmail.com om din bedrift vil være med å sponse KTF sitt arbeid for sportslig utvikling av barn og ungdom.

 

Styret i KTF 2019

Styret i Kristiansunds turnforening velges på årsmøtet, normalt avholdt i mars hvert år. Leder og kasserer er valgt for to år av gangen. Øvrige styremedlemer for ett år. Nåværende styre er:

Leder: Henning Meese (932 13 723)
Nestleder: Bertil Endresen (911 07 113)
Kasserer: Arve Moen 

Styremedlem: Hege Lin Stemland                                                             Styremedlem: Anne-Britt Utheim
Styremedlem: May-Liz Nautnes                                                                Styremedlem: Christina Indset

1. vara: Marius Sky
2. vara: Christian Meisal

Andre verv:

Daglig leder, fast ansatt i 80 % stilling:                                                                   Anne Marte Viken Kallset (932 69 916, ktfturn@hotmail.com)

Hovedtrener, fast ansatt i 80 % stilling:                                                                 Julie Refseth (938 08 822, ktfturn@hotmail.com)

Fanebærer: Marius Sky
Konkurranseansvarlig: Marion Dangel (mariondangel@yahoo.de)

 

Generelt om kontakt:

Spørsmål sendes til ktfturn@hotmail.com

----------------

Postadresse:

Kristiansunds turnforening
Postboks 408
6501 Kristiansund