KTF på sosiale medier

Vår historie siden 1891

Det hele startet i 1885 da en stor turntropp fra Trondheim ga en turnoppvisning på latinskoleplanen og senere 17. Mai i 1891 var det en oppvisning av Ålesund turnforening på samme sted, som gjorde sitt til at det skulle føre til en foreningsstiftelse. Det var faktor Jens H. Bævre og barbermester Oluf Jørgensen som var initiativtakere til stiftelsen og på et møte den 29. Mai 1891 på Engaten skoles gymnastikksal ble Kristiansunds turnforening stiftet.

Foreningen hadde da 96 medlemmer og foreningens første formann var P.A. Wessel Tjøme. Varaformann ble konsul Edvard Werring, som senere ble foreningens første æresmedlem sammen med faktor Bævre. Som styremedlemmer ble valgt faktor Bævre, bankbokholder Paul D. Bruun og den valgte overturner Ferdinand Hagerup. Foreningens første instruktører var skolebestyrer M. Følling og kasserer kontorfullmektig Fredrik Johnsen. Den første oppvisningen ble holdt på latinskoleplassen den 22. Mai 1892.

Det var en gledelig begeistring for turn og forståelse av kroppsøving som, som fikk de unge menn til å stifte Kristiansunds turnforening.

Gymnastikk og sprang

I de første årene var øvelsene basert på gymnastikk og sprangøvelser ved siden av at de syslet med andre idrettsøvelser. det som preget turnerene den gang var den gjennomførte stilmessige utførelsen og presisjon av alle øvelsene, samt veldisiplinerte og finjusterte turnere og turntropper. Konkurranseturn fra den første tiden var annerledes oppbygget enn i våre dager.

Enkelte friidrettsøvelser var også med, og i sprangøvelser var det klasseinndeling. En klasse for turnere under 1,70 m høy og og en for de som var over 1,70 m høy.

Allerede i 1902 gjestet Kristiansunds turnforening sammen med et janitsjarorkester Surnadal og underholdt publikum som langveisfra var strømmet til,. Inngangsbilletten kostet 15 øre.

Kristiansunds turnforening var den første turnforeningen i Møre og Romsdal som arrangerte kretsstevne og dette ble avholdt i 1905. Kristiansund stilte med en ganske så stor dametropp samt at det var med 80 mannlige turnere og deltok i stevnet. Mellom 2 og 3000 tilskuere var samlet på Engatens skoleplass få å bivåne stevnet.

Fra 1910 merktes en liten stagnasjon i medlemstallet, da interessen for andre idretter var økende. I årene 1918 og 20-30 tallet fikk foreningen stor tilslutning av den yngre garde, og 20-30 årene må vel kunne sies å være turnforeningens glanstid.

I disse årene lyktes det foreningen å skaffe seg en god økonomi ved mangeartede tilstelninger i det gamle samfunnshus og senere i Festiviteten. Den tiden på våre kanter var det et rikt storsildfiske i tillegg til vanlig arbeide. Uke etter uke med fullstappede hus, revyer ble spilt, karneval , fester og arrangement av ulik karakter. En meget aktiv og benyttet primus motor i disse årene var Sunnhetsbetjent Johan Johansen.

Turnforeningen hadde tidligere kjøpt tomt i P. Bendixens gate, men i midten av 20 årene gikk en fra planene om og bygge og satte pengene i en nedlagt vogn og stallbygning i Ole Jullums gate, som ble ombygget og innredet til turnhall. Turnhallen var innredet med en stor gymnastikksal, ca 200 kvadratmeter gulvflate med galleri, apparatrom, en mindre festsal, kjøkken, kontor, dusjbad, garderobe og leilighet for vaktmester.

Turnhallen ble nå turnerenes kjæreste møtested, med møter og sammenkomster. Medlemstallet økte og det ble startet opp med flere partier. Men hvor lenge. Økonomien begynte å bli truende, og på tross av et foreningen med mulige midler forsøkte å holde på turnhallen, måtte en gi tapt og Trondjems real og kreditbank overtok huset. Like så tomta i Bendixenns gate som gikk tapt. Foreningen leiet i noe år fremover turnhallen, men selv om mange av medlemmene deriblant Konsul Edvard Werring og Kjøpmann J. M. Hoem økonomisk støttet godt opp under de vanskelige år, måtte foreningen flytte til billigere lokaler.

I årene 1940 til 45 under okkupasjonen lå all idrett i Kristiansund nede. Årene fremover fra 1945 ble for foreningen igjen en oppblomstringstid. Stor søkning til treningen og stor deltakelse på stevner, nivået i turnsalen ble høynet og foreningens konkurranseturnere nærmet seg toppen. I denne perioden fikk foreningen sin første kretsmester i enmannsturn kl. A. ved Olav Dyrhaug.

Mange store oppgaver ble løst disse årene, blant annet avviklingen av Norgesmesterskapet i turn 1951. Feiermester Leon Johansen som da i flere år var formann, har æren av at mesterskapet ble tildelt Kristiansunds turnforening. Det var et vellykket arrangement, etter på forhånd i lang tid godt forarbeide.

Turnforeningen i dag har sin styrke i driften av de mange massepartier. jentene er i stor majoritet i forhold til ungdom og herreturn, her er aktiviteten minimal.

Med stiftelsen i 1891 gjør at turnforeningen er Kristiansunds eldste idrettslag.

Turnforeningens instruktører gjennom 75 år

Første instruktør var fanejunker Løvfald. Så fulgte Jens H. Bævre, kaptein sand, kaptein Tormod Motlid, kaptein Lars Kvendbø og skolestyrer E. P. Ringdal. Samtlige av disse nevnte instruerte i sine perioder både dame og herretropp og delvis guttetropper.

Kontorist Karl Hansen avløste og overtok i mange år etter at Ringdal sluttet. opp gjennom årene avløste følgende hverandre i kortere perioder: fenrik Ottar Eriksen, sersjant Jokob Mokkelbost, lærer Olaf Standnes, skolestyrer Einar Wist, lærer Hans Harstad og revisorfullmektig Anders sivertsen. De to sistnevnte instruerte ved siden av i årevis guttepartier.

I begynnelsen av 30 årene overtok damene selv instruksjonen av pike og dameturn og her opp gjennom årene har det vært mange dyktige interesserte damer. Nevner spesielt fru Nora Dyvik og fru Ingeborg Lyngstad.

Æresmedlemmer

Turnforeningens har i dag to æresmedlemmer. Det er Jan Sky og Grete T. Johansen. Jan har vært aktiv i foreningen i over fire tiår. Startet som de aller fleste som aktiv utøver og senere vært aktiv i foreningens komiteer og styre. I årene 1990-2000 var Jan Sky formann i Kristiansunds turnforening. Grete har også lang fartstid fra turnforeningen. Hun turnet aktivt i flere år og har mange år med flere forskjellige tillitsverv. Grete var nesteleder under Jan Sky og var leder i turnforeningen i over seks år.